מסע השראה

המודל הפתוח

המודל בעיני התלמיד

אנחנו לומדים אחרת לגמרי השנה. בכיתה שלנו אנחנו לומדים על החיים עצמם, לומדים מכל הדברים שקורים מחוץ לבית ספר.

אחרי שהמורה הציגה לנו איזה נושא רחב, התחלנו לשאול שאלות שמעניינות אותנו ואז התאגדנו כמה חברים שבחרו לחקור את אותה השאלה. בשלב הראשון של החקר המורה עזרה לנו. באמת שבירור השאלה המדויקת שאנחנו רוצים לשאול - זה משהו די מסובך. יש לנו צוות של מורים שמנחים אותנו לאורך כל התהליך ותמיד יש עם מי להתייעץ. שניים מהם בקשר אישי עם כל אחד מאיתנו, ושניים אחרים מלמדים אותנו אפלקציות מעניינות וכלים טכנולוגיים לשיתוף חומרים.

אחרי שחקרנו את הנושא, הצגנו בפני הכיתה שלנו בזום והעלנו רעיונות למיזמים, המורים שלנו מראים לנו איך יוצרים השפעה בקהילה – הם חושפים אותנו ליזמים ולרעיונות כדי שנוכל גם אנחנו לחשוב איך להשפיע על השכונה או הקהילה שלנו. בשלב האחרון אנחנו מוציאים לפועל את הרעיון שלנו, וזה כבר ממש מגניב.

בכל שלב חילקנו ביננו את המשימות, ובכל שלב היה מישהו אחר שהוביל את האחרים. לכל אחד מאיתנו יש כשרונות ויש רצונות ולפי זה חילקנו תפקידים. ככה למשל חלק מאיתנו מבררים באינטרנט איך מבצעים (אם זה דברים טכניים או טכנולוגיים), חלק מאיתנו כותבים פרזנטציה וחלק מאיתנו כבר חושבים על מיזם שיש לו השפעה.

זה ממש כיף שאנחנו עובדים בקבוצות למשך תקופה, ככה גם בימים שאני לא מגיע לביה"ס אני ממשיך לעבוד על הנושא עם החברים שבבית, ולא מרגיש לבד ורחוק מכולם. כשאנחנו נפגשים אנחנו יכולים לשמוע וללמוד מה קבוצות אחרות עושות וגם לשמוע מה היה להם קשה או מעניין.

סדירויות לארגון הלמידה

 • לארגן את מקצועות הלימוד תחת שאלות 'גדולות' הקשורות לאתגרים עמם העולם מתמודד כיום.
 • לתכנן יחידות ותהליכי לימוד ביחידות זמן של 5-6 שבועות, ולאחר כל תקופה מחליפים את הנושא/האתגר הנלמד.
 • לאורך תקופת הלמידה ישנו מגוון בדרכי ההוראה והלמידה, כך שההוראה הפיזית תומכת בתהליכי הפיתוח והחקר בבית.
 • תהליך הלמידה מתקיים בקבוצות חקר שכוללות 4-6 תלמידים.
 • בימי הלמידה מהבית כל קבוצת תלמידים מתכננת את התקדמותה, ובלבד שלא תחרוג ממשימות השבוע.

סדירויות לעבודת הצוות של המורים

 • חלוקת צוות ביה"ס לצוותים קטנים וקבועים שתפקידם לתמוך במהלך הלמידה ולפתח אותו.
 • בכל צוות 5-6 מורים, וכל צוות תומך ב-10-15 קבוצות בכל תקופת הלמידה. העבודה בצוותים קבועים מאפשרת קשר אישי ותמיכה לאורך כל התקופה.
 • מיסוד תהליך פיתוח של צוותי המורים – הצוות נפגש ללמידה הדדית ופיתוח מקצועי. הסדירויות יכללו: ישיבה שבועית לפיתוח נושא מרכזי שבועי לתלמידים + ישיבות פיתוח לתהליך הלמידה (מפגש קצר 3-5 פעמים בשבוע).

שיטות למידה והוראה

 • הלמידה וההוראה מתבססת על סביבת למידה עצמאית S.O.L.E (חשוב לעזור לכל קבוצה למקד ולנסח את השאלה הגדולה שמעניינת אותה).
 • תהליך הלמידה נעשה בחמישה שלבים (משאילת שאלה לעשייה והשפעה חברתית).
 • בבית יתקדמו התלמידים במשימות החקר, בכיתה יוכלו להעשיר את תחומי הידע הרלוונטיים לצורך המחקר.
 • מיומנויות של למידה עצמאית יילמדו באופן מפורש ביחידת זמן שתוקדש לנושא, בה גם יוכלו לחשוב ולשתף על חוויית הלמידה האישית והקבוצתית שלהם לבד.
 • במפגשים בבית הספר התלמידים יילמדו כיצד להשתמש בטכנולוגיה שיתופית, ייערכו דיונים בנושאים הרלוונטיים ויירכשו מיומנויות פרזנטציה.

תפקידי מורים

 • בכל צוות המורים מתחלקים במספר תפקידים: מורה מנחה, מורים מפתחי תוכן ואנשי טכנולוגיה.
 • המורים מקיימים מפגשי מליאה לכלל התלמידים, לצד מפגשים פרטניים על כל קבוצת תלמידים. נציגים מהצוות נמצאים בקשר רציף עם תלמידי הקבוצות שהם מלויים בכל מרחבי הלמידה.
 • 60% מזמן המורה יוקדש לליווי תהליך הלמידה, כולל תמיכה בתהליך החברתי והרגשי של הלמידה. ביתר 40% מהזמן המורה יפתח את תהליך הליווי וההנחייה לקבוצות התלמידים, הכולל את חמשת שלבי הלמידה הנושאית.

חזרה לכל המודלים